Історія бібліотеки

Історія науково-технічної бібліотеки ПДАБА (до 1994 р. ДІБІ) нерозривно пов’язана з історією вузу. Заснована 1930 р. одночасно з навчальним закладом вона повною мірою розділила його цікаву і непросту долю.

Першим етапом розвитку бібліотеки було її створення і становлення. Основою комплектування бібліотечного фонду (24 тис. прим.) стали приватні колекції 20-х років. Уже напередодні Другої світової війни фонд книгозбірні нараховував 120 тис. примірників навчальної, наукової, художньої літератури. До послуг читачів були відкриті абонемент, книгосховище та читальний зал. Загальна площа бібліотеки складала 590 м². Декілька співробітників обслуговували 645 читачів-студентів та 79 викладачів. Але в роки війни було втрачено 40-45% фонду; знищено обладнання, документацію, довідковий апарат. З 1943 р. до 50-х рр. тривало відродження книгозбірні.

Поступово бібліотека стверджувалась як провідна галузева книгозбірня області. З отриманням 1970 р. нового приміщення загальною площею понад 2 тис. м² було сформовано її нову структуру. Відкрилися спеціалізовані читальні зали, абонементи, бібліотечні пункти при кафедрах, гуртожитках, підготовчому відділенні. Це дозволило оптимально вести бібліотечно-бібліографічне обслуговування. К 1980 р. фонд бібліотеки збільшився в 6 разів в порівнянні з довоєнними роками.

Сьогодні бібліотека має статус науково-технічної. Бібліотечний фонд галузевий. Комплектується літературою з питань будівництва та архітектури. Загальна кількість фонду – понад 600 тис. примірників українською, російською, англійською, німецькою та іншими мовами, а саме: 525000 книг, 43000 періодичних видань (часописи будівельної та архітектурної тематики зберігаються з 1930 р.), 37000 нормативних документів, 720 дисертацій, 38000 примірників художньої літератури. У окремо виділеному фонді ПДАБА зберігається спадщина учених академії, зокрема праці «батьків-засновників» М. О. Буданова, О. А. Гармаша, П. К. Міцкевича, М. Г. Мазо та ін. Фонд рідкісних видань складає 940 прим. Серед раритетів – «Дифференциальное вычисление с собранием примеров для упражнений» І. Потентера (СПб., 1873), «Строительное искусство: руководство к возведению фабричных, гражданских и сельских строений» (Рига, 1909), «Архитектурная энциклопедия 2-й половины в. в 7 т.» Г. В. Барановського (СПб., 1902–1908).

Щорічно бібліотеку відвідують близько 10 000 користувачів (викладачі, аспіранти, студенти, співробітники академії тощо), які отримують понад 600 000 примірників різних видань.