Наукова періодика

Український журнал будівництва та архітектури

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури - З 2021 року наш журнал змінив назву і тепер називаеться -

"Український журнал будівництва та архітектури"

 

Metallurgy and heat treatment of metals.

 

Металознавство та термічна обробка металів.

 

 

Economic Space.

Економічний простір.

 

Construction Materials Engineering

Будівництво. Матеріалознавство. Машинобудування.

Серія: Інноваційні технологи життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення.

 

 

Construction Materials Engineering

Будівництво. Матеріалознавство. Машинобудування.

Серія: Безпека життєдіяльності.

 

Construction Materials Engineering

Будівництво. Матеріалознавство. Машинобудування. 

Серія: Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (сталого) розвитку.

 

Construction Materials Engineering

Будівництво. Матеріалознавство. Машинобудування. 

Серія: Енергетика, екологія, комп'ютерні технології у будівництві.

 

Construction Materials Engineering

Будівництво. Матеріалознавство. Машинобудування. 

Серія: Стародубовські читання.

 

Construction Materials Engineering

 

Будівництво. Матеріалознавство. Машинобудування. 

Серія: Комп'ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні.

 

 

Construction Materials Engineering

Будівництво. Матеріалознавство. Машинобудування.

Серія: Підйомно-транспортні, будівельні та дорожні машини та обладнання.

easterneurope-ebm

Східна Європа: економіка, бізнес та управління.