Наукова періодика

Bulletin of PSACEA

 

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

pdf

Політика видання.

pdf

Правила оформлення та подання рукописів.

pdf Приклад оформлення рукопису.

 

Metallurgy and heat treatment of metals.

 

Металознавство та термічна обробка металів.

 

 

Economic Space.

Економічний простір.

 

Construction Materials Engineering

Будівництво. Матеріалознавство. Машинобудування.

Серія: Інноваційні технологи життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення.

 

 

Construction Materials Engineering

Будівництво. Матеріалознавство. Машинобудування.

Серія: Безпека життєдіяльності.

 

Construction Materials Engineering

Будівництво. Матеріалознавство. Машинобудування. 

Серія: Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (сталого) розвитку.

 

Construction Materials Engineering

Будівництво. Матеріалознавство. Машинобудування. 

Серія: Енергетика, екологія, комп'ютерні технології у будівництві.

 

Construction Materials Engineering

Будівництво. Матеріалознавство. Машинобудування. 

Серія: Стародубовські читання.

 

Construction Materials Engineering

 

Будівництво. Матеріалознавство. Машинобудування. 

Серія: Комп'ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні.

 

 

Construction Materials Engineering

Будівництво. Матеріалознавство. Машинобудування.

Серія: Підйомно-транспортні, будівельні та дорожні машини та обладнання.

easterneurope-ebm

Східна Європа: економіка, бізнес та управління.