Прикладні дослідження

 

Звіти про НДР

Звіт за 2019 р.

 

Бібліографічний перелік публікацій та патентів

Назва НДР та категорія роботи: Розробка наукових основ інноваційної архітектурно-конструктивно-технологічної системи будівництва методом 3D-друку

Керівник НДР: Савицький Микола Васильович

Номер державної реєстрації НДР: 0119U100608

 

Наукові статті, опубліковані у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Investigating the strength and deformability of the node that connects precast slabs and monolithic joists in a flat precast-monolithic flooring slab = Дослідження міцності та деформотивності вузла з’єднання збірних плит і монолітних ригелів плоского збірно-монолітного перекриття / Olena Butska, Tetiana Nikiforova, Mykola Makhinko, Svitlana Shekhorkina // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 4, no 1(100). – P. 14‒25. – Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/174476 (03.02.2020).
 2. Zikevych O. Constructional features of the stiffness of shearwalls in lightweight steel framed buildings / Oksana Zinkevych, Mykola Savytskyi, Andrii Zinkevych // Slovak Journal of Civil Engineering. – 2019. – Vol. 27(4), – P. 40‒44. – Режим доступу: https://doi.org/10.2478/sjce-2019-0030; http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C2Df9qLxDDgVF4wXUms&page=1&doc=1 (06.02.2020)

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України

 1. Обґрунтування оптимального виду пустотоутворювача в монолітному плоскому перекритті / О. Л. Буцька, Д. М. Зезюков, М. М. Махінько, О. Г. Зінкевич // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2019. – № 3. – С. 1018. – Режим доступу : https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.040719.10.457 (06.02.2020)
 2. Великопрольотні балкові клітки. Урахування жорсткого диска сталезалізобетонного перекриття / М. В. Савицький, М. О. Фролов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2019. –№ 4. – С. 64‒69. – Режим доступу: https://doi.org/10.30838//J.BPSACEA.2312.300819.65.512; http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/180664/180680 (06.02.2020).
 3. Вплив сейсмічності будівельного майданчика на матеріалоємність багатоповерхової будівлі / Аділ Джаббар Аббас, Т. Д. Нікіфорова, К. В. Шляхов, А. М. Сопільняк // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.2019. – № 6. – С. 10‒17. – Режим доступуhttp://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/191816 (06.02.2020).
 4. Данішевський В. В. Метод рою частинок для розв’язання задач нелінійної оптимізації / В. В. Данішевський, А. М. Гайдар // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2019. – № 6. – С. 18–25. – Режим доступу: http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/191827/192049 (06.02.2020).
 5. Шатов С. В. Удосконалення обладнання 3D-друку об’єктів / С. В. Шатов, М. В. Савицький, І. О. Марченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2019. – № 6. – С. 90‒101. – Режим доступуhttp://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/192233 (06.02.2020).

 

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей

 1. Establishment of the scope of testing of civil structures for multistage quality control / M. V. Savytskyi, T. J. Shevchenko, O. M. Savytskyi, A. M. Savytskyi // Тези доповідей 8-ої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 20‒22 листопада 2019 р. : тези доп. Ч. 2. – Харків : УкрДУЗТ, 2019. – С. 13–14. Режим доступу http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf
 2. Шатов С. В. Використання досвіду 3D-друку будівельних об’єктів для проекту «Місячна база» / С. В. Шатов, М. В. Савицький, С. В. Іванцов // Космические технологии: настоящее и будущее. Тезисы докладов 7-ой Международной конференции, 21–24 мая 2019 г. – Дніпро, 2019. – С. 113. – Режим доступу: https://dpukrconfiaa.org/wp-content/uploads/2019/05/Tezisi_2019.pdf (03.02.2020).
 3. Повышение энергоэффективности систем микроклимата / М. М. Ляховецька-Токарева, В. Ю. Каспійцева, Є. Л. Юрченко, О. О. Коваль // Proceedings of the XIX International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» (November 30, 2019, Warsaw, Poland): RS Global Sp. z O.O.Warsaw, 2019. – P. 24–26. – Режим доступу: http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/conferences_30.11.19.zip (03.02.2020).
 4. Формоутворення виробничо-дослідницької бази на Місяці / В. В. Воробйов, М. В. Савицький, С. В. Шатов, С. В. Іванцов // Тези XVII міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення", м. Одеса, 913 вересня 2019 р. : [збірник] / [упоряд.: М. В. Савицький, О. О. Коваль, Є. Л. Юрченко] ; ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітекутри". Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2019. – С. 9. – Режим доступу: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/2569/3/Zbirnyk_Tez_Odesa_2019.pdf (06.02.2020).
 5. Розвиток засобів виготовлення ґрунтоблоків для екологічного житла: історичний екскурс / Г. П. Євсєєва, Є. О. Євсєєв, М. В. Cавицький, С. В. Шатов // Тези XVII міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення", м. Одеса, 913 вересня 2019 р. : [збірник] / [упоряд.: М. В. Савицький, О. О. Коваль, Є. Л. Юрченко] ; ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітекутри". Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2019. – С. 11. – Режим доступу: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/2569/3/Zbirnyk_Tez_Odesa_2019.pdf (06.02.2020).
 6. Фролов М. О. Напружено-деформований стан сталезалізобетонних конструкцій перекриття громадських будівель / М. О. Фролов, М. В. Савицький, Т. Д. Нікіфорова // Тези XVII міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення", м. Одеса, 913 вересня 2019 р. : [збірник] / [упоряд.: М. В. Савицький, О. О. Коваль, Є. Л. Юрченко] ; ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітекутри". Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2019. – С. 30. Режим доступу: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/2569/3/Zbirnyk_Tez_Odesa_2019.pdf (06.02.2020).
 7. Адегов О. В. BIM-, BEM- і CFD-технології в учбовому процесі будівельних спеціальностей – шлях до досконалості фахівців / О. В. Адегов, В. В. Колохов, М. М. Ляховецька-Токарєва // Тези XVII міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення", м. Одеса, 913 вересня 2019 р. : [збірник] / [упоряд.: М. В. Савицький, О. О. Коваль, Є. Л. Юрченко] ; ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітекутри". Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2019. – С. 31. – Режим доступу: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/2569/3/Zbirnyk_Tez_Odesa_2019.pdf (06.02.2020).
 8. Шатов С. В. Удосконалення обладнання 3D-друкування об’єктів / С. В. Шатов, М. В. Савицький, І. О. Марченко // Тези XVII міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення", м. Одеса, 913 вересня 2019 р. : [збірник] / [упоряд.: М. В. Савицький, О. О. Коваль, Є. Л. Юрченко] ; ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітекутри". Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2019. – С. 31. – Режим доступу: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/2569/3/Zbirnyk_Tez_Odesa_2019.pdf (06.02.2020).
 9. Мислицька А. О. Грунтобетонні перекриття малоповерхових будівель: огляд конструктивних рішень / А. О. Мислицька // Тези XVII міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні технології життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення", м. Одеса, 913 вересня 2019 р. : [збірник] / [упоряд.: М. В. Савицький, О. О. Коваль, Є. Л. Юрченко] ; ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітекутри". Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2019. – С. 23. – Режим доступу: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/2569/3/Zbirnyk_Tez_Odesa_2019.pdf (06.02.2020).Патенти України

 1. Головка 3D-друку будівельних виробів : пат. 137598 Україна: МПК E04G 21/04 (2006.01), E04G 21/20 (2006.01) / Шатов С. В., Савицький М. В., Марченко І. О., Голубченко О. І. ; ДВНЗ «Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури». – № u201904512; заявл. 25.04.2019; опубл. 25.10.2019, Бюл. №°20. – Режим доступу: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=262687 (13.02.2020).
 2. Головка 3D-друку будівельних об’єктів : пат. 137599 Україна: МПК E04G 21/04 (2006.01), E04G 21/20 (2006.01) / Шатов С. В., Савицький М. В., Марченко І. О., Голубченко О. І. ; ДВНЗ «Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури». – № u201904513; заявл. 25.04.2019; опубл. 25.10.2019, Бюл. №°20. – Режим доступу: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=262688 (13.02.2020).
 3. Головка 3D-друку будівельних конструкцій : пат. 138633 Україна: МПК E04G 21/04 (2006.01) / Шатов С. В., Савицький М. В., Марченко І. О., Голубченко О. І. ; ДВНЗ «Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури». – № u201904522; заявл. 25.04.2019; опубл. 10.12.2019, Бюл. №°23. – Режим доступу: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=263970 (13.02.2020).

 

Звіт за 2017 р.

 

Бібліографічний перелік публікацій та патентів

 

Назва НДР та категорія роботи: Наукові основи створення будівельно-аграрних кластерів із замкнутим циклом матеріальних та енергетичних потоків

Керівник НДР: Савицький Микола Васильович

Номер державної реєстрації НДР: 0117U000367

 

Наукові статті, опубліковані у виданнях, що входять до наукометричних баз даних: 

 1. Influence of geometric and physical nonlinearities on the internal resonances of a finite continuous rod with a microstructure / Igor V. Andrianov, Jan Awrejcewicz, Vladyslav V. Danishevskyy, Bernd Markert // Journal of Soundand Vibration. – 2017. – V.°386. – P.°359–371. – Available at: https://doi.org/10.1016/j.jsv.2016.09.025.
 2. Propagation of Floquet–Bloch shear waves in viscoelastic composites: analysis and comparison of interface/interphase models for imperfect bonding / Igor V. Andrianov, Vladyslav V. Danishevskyy, Heiko Topol, Graham A. Rogerson // Acta Mechanica. – 2017. – V.°228. – P.°1177–1196. – Available at: https://doi.org/10.1007/s00707-016-1765-4.
 3. Andrianov V. Asymptotic analysis of heat transfer in composite materials with nonlinear thermal properties / Igor V. Andrianov, Heiko Topol, Vladyslav V. Danishevskyy // International Journal of Heatand Mass Transfer. – 2017. – V.°111. – P.°736–754. – Available at: https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.03.124.
 4. Investigation of nanomodified hemihydrate calcium sulfate hydration processes / V. N. Derevianko, N. V. Kondratieva, N. A. Sanitskiy, H. M. Hryshko // Meridian ingineresc / Technical university of Moldova. – 2016. – №°4. – P.°37–41. – Available at:
  http://utm.md/meridian/2016/MI-4-2016/meridian-ingineresc-nr4-2016-complet.pdf.
 5. Орловська Ю. В. Державна регіональна політика формування кластерів екологоузгодженого будівництва в Україні / Орловська Ю. В., Євсєєва Г. П., Гончарова К. В. // Економічний простір : зб. наук. праць / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури – 2016. – №°112.  С.°218–228. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B7pprnAm_UuORDZ5UUR6QVdMYVE/view.
 6. Залунін В. Ф. Регіональна економічна політика у сфері енергозбереження: механізм фінансування заходів / Залунін В. Ф., Євсєєва Г. П., Мащенко С. О. // Економічний простір : зб. наук. праць / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. – 2016. – №°111 - С.°104–114. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B7pprnAm_UuOMU1pbDlHSDM4NlE/view.
 7. Євсєєва Г. П. Державна політика територіального планування організації аграрно-будівельних кластерів: Придніпровський регіон / Євсєєва Г. П., Савицький М. В., Євсєєв Є. О. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2017. – №°3. – С.°86–98. – Режим доступу: http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/115460/109707.

 

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України: 

 1. Шатов С. В. Обобщение инновационных технологий 3D-печати строительных объектов для разработки стартапов / Шатов С. В., Савицкий Н. В., Карпушин С. А. // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и арх. – Днипро, 1998– . – Вып.°99. – 2017. – С.°194–200. – (Подъёмно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование) – Режим доступа: http://smm.pgasa.dp.ua/article/download/104935/100068.
 2. Деревянко В. Н. Влияние наномодификаторов на физико-механические свойства гипсовых вяжущих / Деревянко В. Н., Гришко А. Н. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2017. – №°2. – C.°62–67. – Режим доступа: http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/111306/106277.
 3. Наномодифицированное гипсовое вяжущее / Деревянко В. Н., Мороз Л. В., Мороз В. Ю., Кушнерова Л. А., Гришко А. Н. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и арх. ; под общ. ред. В.°И.°Большакова. – Днипро, 1998– . – Вып.°96. – 2017. – С.°73–78. – (Стародубовские чтения). – Режим доступа: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/103404/98545.
 4. Деревянко В. Н. Отходы промышленности – эффективное сырье для создания низкообжигового керамического композита / В. Н. Деревянко, А. Н. Гришко // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – №°170 . – С.°4–12. – Режим доступа: http://csw.kart.edu.ua/article/view/111223/106183.
 5. Локальні біогазові установки / Кучер°І.°Г., Адегов°О.°В., Юрченко°Є.°Л., Коваль°О.°О. //°Строительство, материаловедение, машиностроение°: сб. науч. тр. ; под общ. ред. В.°И.°Большакова. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и арх. – Днипро, 1998– . – Вып.°99. – 2017. – С.°107–112. – (Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). – Режим доступу: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/105008/100157.
 6. Результати енергетичного аудиту адміністративної будівлі / Юрченко°Є.°Л., Коваль°О.°О., Піпа°В.°В., Адегов°О.°В., Ковтун°К.°А. //°Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и арх. ; под общ. ред. В.°И.°Большакова. – Днипро, 1998– . – Вып.°100. – 2017. – С.°173–177. – (Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения). – Режим доступу: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/114865/109315.
 7. Оптимізація геопросторового розташування теплиці за критерієм енергоефективності / Савицький°М.°В., Бабенко°М.°М., Несін°О.°А., Бордун°М.°В. //°Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и арх. ; под общ. ред. В.°И.°Большакова. – Днипро, 1998– . – Вып.°100. – 2017. – С.°124–130. – (Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения). – Режим доступу: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/113935/117531.
 8. Методология и результаты проектирования энергообеспечения малоэтажного экологичного жилого здания «нуль энергии» на основе солнечной енергетики / Савицкий°Н.°В., Попов°В.°И., Козарь°С.°И., Бабенко°М.°М., Савицкий°Ал.°Н. //°Строительство, материаловедение, машиностроение°: сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и арх. ; под общ. ред. В.°И.°Большакова. – Днипро, 1998– . – Вып.°100. – 2017. – С.°138–145. – (Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения). – Режим доступа: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/113938/108509.
 9. Савицький°М.°В. Деревина як конструкційний матеріал у національних та європейських нормах / Савицький°М.°В., Кліменко°В.°З., Шехоркіна°С.°Є. //°Строительство, материаловедение, машиностроение / Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры» ; под общей редакцией В. И. Большакова. – Днипро, 1998– .– Вып.°100. – 2017. – С.°131–137. – Режим доступу: http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/112787/107426.

 

Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей: 

 1. Danishevskyy°V.°V. Influence of microstructure on nonlinear vibrations and modes interactions in heterogeneous solids / Vladyslav Danishevskyy, Julius Kaplunov, Graham Rogerson //°Abstracts of the workshop on mathematical modelling in continuum mechanics “Elasticity Day”. – Cardiff University, (UK), 2017. (Influence of microstructure on nonlinear vibrations and modes interactions in heterogeneous solids)
 2. Danishevskyy°V.°V. Macroscopic dynamic models for periodically heterogeneous structures / Vladyslav Danishevskyy, Julius Kaplunov, Graham Rogerson //°BAMC°2017 : book of abstracts°: [Abstracts of the British Applied Mathematics Colloquium, (Guildford, University of Surrey, 10th–12th april 2017)] – University of Surrey, (UK), 2017. – P.°98. – Available at: https://www.surrey.ac.uk/sites/default/files/book-of-abstracts-bamc-2017.pdf.
 3. Babenko°M. Hybrid Multi-Functional Buildings for Sustainable Development of Rural Areas / Babenko Maryna //°ЕnviBUILD 2017 Conference°: book of abstracts°: : [Abstracts of the 12th international enviBUILD 2017 conference, (Vienna, Austria, 7th–8th september 2017) /°Department of Building Physics and Building Ecology, Technische Universität Wien ; edited by: U.°Pont,°Schuss, A.°Mahdavi. – Vienna, 2017. – P.°2-6[14].. – Available at: http://bpi.tuwien.ac.at/envibuild/enviBUILD2017_book_of_abstracts.pdf.

 

Патенти України:

 1. Пристрій для 3D-друку будівельних об’єктів : пат. 116549 Україна: МПК E04G 21/04 (2006.01), B64C 27/20 (2006.01) / Шатов С. В., Савицький М. В., Ожищенко О. А, Євсєєв Є. О., Панченко Є. О., Дудка І. А. ; ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – № u201612419; заявл. 06.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. №°10. – 2с. : кресл. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=235794&chapter=description.
 2. Спосіб виготовлення грунтоблоків : пат. 113575 Україна: МПК C04B 7/28 (2006.01), E04C 2/00 / Савицький М. В., Сторожук М. А, Ликова С. О. ; ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – № u201606393; заявл. 13.06.2016 ; опубл. 10.02.2017, Бюл. №°3. – 4°с. Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=232040&chapter=description.