Структура

 

Вiддiл комплектування документiв

Вiддiл наукової обробки документiв i органiзацii каталогiв

Відділ навчальної літератури

Вiддiл наукової літератури

Відділ культурно-просвітницької роботи

Інформаційно-бібліографічний відділ

Відділ зберігання фонду

Бібліотека навчально-наукового інституту безперервної фахової освіти

 

I. Вiддiл комплектування документiв

Основними функціями відділу є:

 • комплектування бібліотеки новими документами;
 • облік видань, які надходять;
 • оформлення вибуття документів.

Відділ здійснює підготовку замовлень на книги та періодичні видання для участі у проведенні тендерних торгів, тісно співпрацює зі структурними підрозділами вузу та книготоргівельними організаціями.

Замовлення на придбання літератури

Відділ оформляє замовлення на придбання літератури відповідно до наказу "Про порядок забезпечення вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України навчально-методичною літературою."

Заявки мають бути затвержені ректором ПДАБА.

Відділ комплектування приймає заявки на придбання навчальної та наукової літератури з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 16.00.

В заявці необхідно зазначити:

 • дисципліну, для забезпечення якої замовлено навчальну літературу;
 • призначення документа для навчального процесу (основний, додатковий тощо);
 • за якою спеціальністю;
 • кількість замовлених примірників.

Замовлення на передплату періодичних видань

Замовлення на передплату періодичних видань, оформлені з урахуванням замовлень структурних підрозділів вузу, затвержує ректор.

 

II. Вiддiл наукової обробки документiв i органiзацii каталогiв

Основні напрямки роботи:

 • аналітико-синтетична обробка документів (систематизація та предметизація документів);
 • ведення електронного каталогу (ЕК);
 • створення та підтримка лінгвістичних ресурсів (БД авторитетних файлів;
 • активізація ЕК (створення та редагування бібліографічних записів;
 • організація системи карткових каталогів і картотек (редагування, розстановка, вилучення каталожних карток);
 • консультування операторів щодо введення бібліографічних записів до ЕК;
 • розробка та впровадження нормативно-виробничої документації за профілем відділу;
 • технічна обробка документів;
 • чергування біля каталогів (виконання довідок і надання консультацій користувачам бібліотеки.

 

III. Відділ навчальної літератури

Відділ навчальної літератури є одним найбільших структурних підрозділів бібліотеки, фонд якого становлять підручники, навчальні посібники, довідники та словники, методичні посібники, нормативно-технічні документи.

До складу відділу входять:

– Абонемент навчальної літератури

Саме тут студенти стають користувачами бібліотеки, маючи нагоду ознайомитися з її правилами, послугами, структурою, фондом. Запис здійснюється на підставі студентського квитка. Студенту видається читацький квиток, який протягом періоду навчання є єдиним документом, що надає право користування бібліотекою. Щорічно абонемент навчальної літератури відвідують 60000 користувачів, яким видається 165000 документів. Навчальна література видається на термін вивчення курсу.

– Читальний зал для студентів

Читальний зал обслуговує викладачів, студентів, співробітників академії, а також представників інших установ та організацій. Фонд читального залу нараховує понад 34000 примірників наукових та навчально-методичних матеріалів для усіх курсів та факультетів вузу.

В тому числі:

 • Методичні вказівки кафедр – 15000;
 • Періодичні видання (понад 100 назв); 
 • Нормативно-технічні документи в галузі будівництва, міждержавні стандарти, у т.ч. ДСТУ, ГОСТи.
 • Інформаційно-довідкова система "Зодчий" - повна збірка чинних в Україні будівельних нормативних документів з щомісячним оновленням інформації.

 

IV. Вiддiл наукової літератури

Відділ включає:

– Абонемент наукової лiтератури

Фонд складає 32000 документів. Носить універсальний характер: наукові, довідкові, науково-популярні видання . Фонд іноземної літератури представлений виданнями від 1980 р.

Абонемент обслуговує читачів всіх категорій.

– Абонемент художньої лiтератури

Фонд абонемента – понад 30000 документів

До послуг користувачів:

широкий вибір сучасної художньої літератури, вітчизняної та зарубіжної класики; періодичні видання; тематичні виставки та перегляди літератури; літературний календар.

– Читальний зал літератури з питань архітектури та мистецтва

Фонд читального залу нараховує 9000 документів. Представлена навчальна та наукова література за розділами: архітектура, мистецтво, дизайн, інтер'єр, ландшафтна архітектура, а також періодичні видання іноземними мовами. Є рідкісні книги з питань архітектури початку XX ст.

– Читальний зал для викладачів

Фонд читального залу нараховує понад 8000 документів.

Зокрема:

 • періодичні видання з питань економіки, будівництва, науки і техніки; 
 • офіційні видання: Офіційній вісник України; Відомості Верховної Ради України; Голос України; Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України; Бюлетень ВАК; 
 • наукові видання: Вісник НАН України, Доповіді НАН Україн, Вісники вищих навчальних закладів; 
 • книги з питань економіки, інформаційних і комп'ютерних технологій, суспільних наук; 
 • автореферати (за три останні роки);дисертаційні роботи напередодні захисту дисертацій для ознайомлення з ними користувачів.

 

V. Відділ культурно-просвітницької роботи

Відділ утворений 1980 р. З 1985 р. при відділі діє клуб любителів літератури і мистецтва "Джерело". Голова клубу – Світлана Іванівна Данченко.

2006 р. організовано літературну студію "Ліра" (керівник - член СП України Р. І. Львов).

25 років бібліотека проводить зустрічі з ученими академії, авторами навчальної літератури, відомими діячами культури, цікавими людьми міста.

 

VI. Інформаційно-бібліографічний відділ

Фонд відділу включає:

 • енциклопедії універсальні, галузеві; 
 • словники мовні, термінологічні, галузеві, біографічні; 
 • довідники загального і загальнотехнічного змісту;
 •  по окремих галузях науки і техніки; 
 • реферативні журнали; 
 • бібліографічні покажчики.

Співробітники відділу здійснюють:

 • довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування всіх категорій користувачів;
 •  індивідуальні консультації з використанням довідково-пошукового апарату бібліотеки (карткових каталогів і картотек, електронного каталогу, Інтернет-ресурсів).

організовують і проводять:

 • Тижні інформації;
 •  Дні кафедр.

готують і видають:

 • бібліографічний покажчик наукових праць учених ПДАБА;
 • тематичні науково-допоміжні та рекомендаційні списки літератури на замовлення кафедр; 
 • оперативну інформацію з питаннь вищої школи.

виконують:

 • письмові тематичні довідки на замовлення кафедр і підрозділів академії;
 • консультують дипломників, аспірантів, науковців щодо оформлення списків літератури та систематизації наукових робіт (УДК, ББК).

уточнюють:

 • бібліографічні дані документів; 
 • наявність видань у фонді бібліотеки ПДАБА.

надають доступ:

 • до електронного каталогу; 
 • до повнотекстових документів про академію (з 2007 року).

 

VII. Відділ зберігання фонду

Фонд відділу складає 340000 документів.

Серед них:

 • книги;
 • періодичні видання постійного зберігання (1930-2004 рр.);
 • неопубліковані матеріали (дисертації, автореферати, звіти НІЧ).

Тематика фонду багатогалузева: наукова, соціально-економічна і навчальна література; література з природознавства, історії, гуманітарних наук, техніки, з питань будівництва, архітектури і мистецтва (українською, російською та основними європейськими мовами).

Особливу цінність мають видання XIX - початку XX ст., а також зібрання праць учених академії.

У фонді представлені видання з бібліотеки вченого вузу Н. А. Буданова.

Література видається всім категоріям читачів для роботи в читальних залах.

 

VIII. Бібліотека навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій  

В структуру відділа входять три підрозділи:

 • Читальний зал;
 • Абонемент навчально-методичної літератури;
 • Електронний читальний зал.

До послуг читачів надан електронний довідково-бібліографічний апарат:

 • електронний каталог друкарських видань;
 • електронний каталог сканованих повнотекстових документів;
 • електронний каталог періодичних видань (з аналітичним описом статей);
 • електронний каталог методичних посібників (повнотекстовий);
 • електронний корпоративний каталог аналітичного опису статей будь якого періодичного видання України.

більш детально...

в гору