Правила користування бібліотекою

 • Правила користування науково-технічною бібліотекою ДВНЗ ПДАБА розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», «Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти».

 • Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом академії і забезпечує документами навчальний, науковий та виховний процеси.

 • Користування бібліотекою  безкоштовне.

 • Користувачами бібліотеки є весь контингент академії, що має угоду про співробітництво.

 • Виданий користувачам читацький квиток надає право користування усіма підрозділами бібліотеки.

 • Обслуговування користувачів здійснюється тількиз а наявності читацького квитка бібліотеки з фотокарткою, за її відсутності - за документом, що засвідчує особистість і дійсність терміну використання.

 • Навчальна література видається на семестр або на навчальний рік, в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

 • Наукова література видається на місяць:

- у кількості 5 примірників для професорсько-викладацького складу;

- у кількості 2-3 примірників для студентів, аспірантів, співробітників. 

- документи підвищеного попиту видаються у кількості 1-2 примірників терміном 1-3 дні.

 • Художня література видається на 15 днів не більше 3-х римірників.

 • Дисертації, автореферати, звіти видаються з дозволу ректора (проректора) і директора бібліотеки.

 • Виносити з приміщення читального залу видання без дозволу бібліотекаря забороняється.

 

Користувач зобов'язаний:

 • Дотримуватись правил користування бібліотекою.

 • Дбайливо ставитися до документів, отриманих з фондів бібліотеки.

 • На літній період студенти мають повернути до бібліотеки усі зафіксовані за ними в читацькому формулярі документи.

 • У разі закінчення навчання або звільнення з навчального закладу повністю розрахуватися з бібліотекою.

 • Щорічно на початку року користувач має перереєструватись.

 

Відповідальність користувача:

 • За втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність.