Інноваційні будівельно-дорожні машини та робоче обладнання

(Навчальна та науково-технічна література по кафедрі «Будівельні та дорожні машини»)

Підручники 

 Будівельні крани

Будівельні крани (конструкції,технічні характеристики, вибір та експлуатація): навч. посіб. / Л. А. Хмара, М. П. Колісник, А. Ф. Шевченко [та ін.]. - Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2015. - 356 с.

Наведені загальні відомості про будівельні крані, види робочого устаткування і вантажозахоплювальних пристроїв, умови стійкості згідно вимог нормативних документів. Розглянуті питання будови, класифікації, особливостей конструкції складових частин будівельних кранів. 
 Машини і обладнання промисловості виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. Атлас конструкцій

Машини і обладнання промисловості виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. Атлас конструкцій / Л. А. Хмара, С. В. Кравець, В. Г. Нікітін [та ін.]; за заг. ред. Л. А. Хмари. - Київ; Дніпропетровськ: НТУ, 2015. - 324 с.

Атлас «Машини і обладнання промисловості виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій» містить основні конструкції машин ведучих галузей промисловості будматеріалів (цементної, залізобетонної, керамічної, шиферної, скляної, нерудних матеріалів). Основні машини, крім креслень загальних виглядів містять креслення вузлів і окремих деталей, причому для кожної групи це здійснюється за основною ведучою машиною, а по решті машин приведені тільки загальні вигляди. Для деяких машин приведені кінематичні і гідравлічні схеми.

 Машини для земляних робіт

Машини для земляних робіт: підручник / Л. А. Хмара, С. В. Кравець, М. П. Скоблюк [та ін.]; за заг. ред. Л. А. Хмари, С. В. Кравця. - Харків: Фавор, 2014. - 548 с.

Наведено загальні відомості про машини для земляних робіт, а також нарис розвитку будівельних машин і загальні питання їх конструкції, проектування і виробництв.

 
 Автомобільні дороги: будівництво,  ремонт, машини і механізми для виконання робіт

Автомобільні дороги: будівництво, ремонт, машини і механізми для виконання робіт : навч. посібник для студ. ВНЗ / Л. А. Хмара [та ін.]. - К - Д.: НТУ -ПДАБА. - 2011

Ч. 1. - 2011. - 416 с.

У посібнику розглянуто основні аспекти сучасних технологій будівництва та ремонту автомобільних доріг у тісному поєднанні з вибором та обґрунтуванням технічних засобів, машин і механізмів для виконання відповідних робіт. Посібник стане у нагоді інженерно-технічним працівникам дорожньої галузі, задіяним у виконанні будівельних або ремонтних доріг на автомобільних дорогах.

 
 Дорожні машини

Дорожні машини: навч. посібник для студ. ВНЗ / Л. А. Хмара, О. С. Шипілов, В. Д. Мусійко [та ін.]. - К - Д.: НТУ . - 2013

Ч. 2: Машини для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг. - 2013. - 399 с.

У посібнику, в порядку технологічної послідовності, висвітлено загальні відомості про машини для будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, перед усім їх асфальтобетонних та цементобетонних покрить в літній та зимовий періоди експлуатації. Приділено значну увагу розгляду питань технологічного оснащення та роботи допоміжного обладнання для забезпечення виконання будівельних та ремонтних робіт на автомобільних дорогах, конструкції та прийомам раціонального виконання дорожніх робіт.

 
 Дорожні машини

Дорожні машини: навч. посібник для студ. ВНЗ / Л. А. Хмара, О. С. Шипілов, В. Д. Мусійко, М. П. Кузьмінець. - Дніпропетровськ: Вид-во НТУ. - 2011

Ч. 3: Асфальнобетонні заводи та асфальтозмішувальні установки (загальні відомості, конструкції, вибір, технічні характеристики). - 2015. - 248 с.

У навчальному посібнику наведені загальні відомості про асфальтобетони, їх складники та різновиди, особливості, переваги і недоліки, а також вимоги, що ставляться до сучасного дорожнього будівництва; подається класифікація, вказано склад за агрегатами класичних постійних і тимчасових (збірно-розбірних) асфальтозмішувальних заводів і установок, перелік виконуваних ними операцій та технологія приготування асфальтобетонних сумішей; представлені схеми і наведений опис технологічних процесів сучасних вітчизняних і зарубіжних асфальтозмішувальних установок; висвітлені питання автоматизації технологічних процесів установок і контролю якості продукції.

 
 Машини для земляних робіт

Машини для земляних робіт: навч. посібник для студ. ВНЗ / Л. А. Хмара [та ін.]; за заг. ред. Л. А. Хмари, С. В. Кравця. - Рівне; Д.; Х., 2010. - 557 с.

У посібнику приводяться загальні відомості про машини для земляних робіт, а також нарис розвитку будівельних машин і загальні питання їх конструкції, проектування і виробництв. Вперше в посібнику розглянуті в повному об’ємі розділи: «Машини і обладнання для підготовчих робіт», «Розпушувачі», «Машини і обладнання для гідромеханізації», «Машини для прокладання каналів», «Машини для безтраншейної прокладки комунікацій», «Техніко-економічна ефективність машин для земляних робіт».

 
 Технологическое оборудование для производства строительных материалов (конструкции, технические характеристики, выбор)

Хмара Л. А. Технологическое оборудование для производства строительных материалов (конструкции, технические характеристики, выбор): учеб. пособие / Л. А. Хмара, А. С. Шипилов, А. А. Бутенко. - Днепропетровск: ЭНЭМ, 2009. - 320 с.

В учебном пособии изложены вопросы назначения, классификации, работы дробильно-сортировочных заводов, выбора их технологических схем и основного технологического оборудования; расчета производительности и мощности привода дробильно-сортировочных и транспортирующих машин; проектирования цехов дробления. Приведены конструктивные схемы, описания конструкций и работы дробилок.

 
 Дробільно-сортувальні заводи і устаткування

Хмара Л. А. Дробільно-сортувальні заводи і устаткування: навч. посібник для студ. ВНЗ / Л. А. Хмара, О. С. Шипілов, О. Г. Онищенко. - Полтава: ПолтНТУ, 2009. - 209 с.

У посібнику викладені основи теорії проектування стаціонарних дробильно-сортувальних заводів промисловості будівельних матеріалів: розрахунок основних параметрів заводів, вибір стадій дроблення, технологічних, принципових схем заводів; вибір основного технологічного устаткування; викладена методика розрахунку основних параметрів і показників роботи дробарок і грохотів; подані початкові графічні матеріали щокових і конусних дробарок, грохотів і пластинчатих живильників, потрібні студентам для розроблення в курсових проектах і дипломних роботах.

 
 Бетоносмесительные заводы и установки (конструкции, технические характеристики, расчет)

Бетоносмесительные заводы и установки (конструкции, технические характеристики, расчет): учеб. пособ. для вузов / Л. А. Хмара [и др.]. - Днепропетровск: ЭНЭМ, 2008. - 464 с.

В пособии приведены сведения о бетонных смесях, конструкциях стационарных одноступенчатых бетоносмесительных цехов и установок высотного типа цикличного действия, двухсекционных цехов цикличного действия, стационарных бетоносмесительных заводов партерного типа непрерывного действия, бетоносмесительных сборно-разборных (инвентарных установок).

 
 Дробильно-сортировочные заводы и оборудование

Хмара Л. А. Дробильно-сортировочные заводы и оборудование: метод. пособие / Л. А. Хмара, А. С. Шипилов, А. Г. Онищенко. - Днепропетровск; Полтава: ПолтНТУ, 2008. - 209 с.

В пособии изложены основы теории проектирования стационарных дробильно-сортировочных заводов промышленности строительных материалов.

 
 Определение параметров машин для погружения свай и фундаментов-оболочек

Определение параметров машин для погружения свай и фундаментов-оболочек / Л. А. Хмара, В. И. Пантелеенко, И. А. Кулик. - Днепропетровск: ПГАСА, 2005. - 143 с.

Книга посвящена решению актуальной проблемы разработке машин для эффективного погружения свай и фундаментов оболочек в грунт, определению основных, рациональных параметров и формированию методики расчета.

 Основы модернизации строительных машин

Основы модернизации строительных машин / И. И. Назаренко [и др.]. - К.: Леся, 2003. - 164 с.

Изложены основы модернизации строительных машин для повышения их производительности и улучшения технико-экономических показателей в рыночных условиях. Рассмотрены причины мотивации модернизации строительных машин при избыточности и недостаточности основной функции. Приведена методология оценки эффективности капиталовложений в строительные материалы на базе функционально-стоимостного анализа (ФСА).

 Роботизация строительных процессов

Хмара Л. А. Роботизация строительных процессов / Л. А. Хмара, И. А. Соколов, Е. П. Уваров. - Луганск: Глобус, 2002. - 408 c.

В книге содержится материал по классификации и основным направлениям развития строительных роботов и манипуляторов. Приведен материал по общестроительным роботам и манипуляторам для выполнения грузоподъемных и транспортных работ, для отделочных работ, выполнения монтажных работ, для работы в стесненных и экстремальных условиях.

 Будівельні крани: конструкції та експлуатація

Хмара Л. А. Будівельні крани: конструкції та експлуатація / Л. А. Хмара, М. П. Колісник, О. І. Голубченко. - К.: Технiка, 2001. - 296 с.

У практичному посібнику викладено систематизовані відомості щодо конструкцій, технічної експлуатації та обслуговування будівельних кранів (автомобільних, баштових, на спеціальному шасі автомобільного типу, пневмоколісних, на шасі-напівпричепі, гусеничних). Наведено групи класифікацій кранів і їх механізмів відповідно до чинних нормативних документів.

 Будівельна техніка

Будівельна техніка: навч. посібник / В. Л. Баладінський [та ін.]. - К.: Либiдь, 2001. - 368 с.

Наведено опис будівельних машин, засобів малої механізації й ручних машин, які виготовляються підприємствами будівельного машинобудування, ремонтно-механічними заводами, іншими відомими підприємствами в Україні та інших країнах. Показано нові прогресивні, прості й надійні конструкції машин, обладнання, робочих органів, інструментів, що випускаються малими серіями, не мають світових аналогів і можуть виготовлятися на місцях.

 Интенсификация разработки грунтов в дорожном строительстве

Баловнев В. И. Интенсификация разработки грунтов в дорожном строительстве / В. И. Баловнев, Л. А. Хмара. - М.: Транспорт, 1993. - 383 с.

Рассмотрены методы повышения эффективности разработки грунтов в дорожном строительстве за счет организационных мероприятий по оптимальному использованию имеющегося парка традиционных землеройных машин и путем применения новой землеройной техники с рабочими органами интенсифицирующего действия.

 Строительные манипуляторы и роботы

Хмара, Л. А. Строительные манипуляторы и роботы: метод. указания / Л. А. Хмара. - Днепропетровск: ДИСИ, 1993. - 385 с.

В методических указаниях содержится материал по классификации и основным направлениям развития строительных роботов и манипуляторов. Рассмотрены общие сведения о промышленных роботах, предмет и задачи робототехники. Дан анализ патентной информации по строительным работам и манипуляторам, приведены описание и технические характеристики промышленных образцов роботов.

 Модернизация и повышение производительности строительных машин

Хмара Л. А. Модернизация и повышение производительности строительных машин / Л. А. Хмара, Н. П. Колесник, В. П. Станевский. - К.: Будiвельник, 1992. - 152 с.

Изложены основы модернизации строительных машин для повышения их производительности и улучшения технико-экономических показателей. Описаны конструктивные особенности модернизируемых грузоподъемных кранов и машин для выполнения земляных0020работ, а также для разработки прочных и мерзлых грунтов.

 
 Землеройные и землеройно-транспортные машины (основы теории расчетов и сборник задач)

Тимошенко В. К. Землеройные и землеройно-транспортные машины (основы теории расчетов и сборник задач): учеб. пособие / В. К. Тимошенко, Л. А. Хмара. - Днепропетровск, 1992. - 238 с.

Учебное пособие содержит элементы теории, на основе которой базируются расчеты землеройных и землеройно-транспортных машин, контрольные вопросы, примеры решения характерных задач, а также задачи по определению эксплуатационных параметров машин, работающих как на транспортном, так и рабочем режимах.

 Строительные роботы и манипуляторы

Строительные роботы и манипуляторы / В. И. Баловнев [и др.]. - К.: Будивэльнык, 1991. - 136 с.

Приведены сведения о роботах для общестроительных, монтажных, отделочных и сварочных работ, а также для работ в стесненных и экстремальных условиях. Даны рекомендации по выбору роботов и манипуляторов, рациональной области применения и оценке их эффективности.

 Интенсификация рабочих процессов машин для земляных работ

Хмара Л. А. Интенсификация рабочих процессов машин для земляных работ: метод. указания / Л. А. Хмара. - Днепропетровск: ДИСИ, 1989. - 329 с.

В методических указаниях рассмотрены основные пути повышения производительности и эффективности разработки грунтов рабочими органами машин для земляных работ. Представлен материал, отражающий передовой опыт эксплуатации землеройных машин в строительстве.

 Повышение производительности машин для земляных работ

Баловнев В. И. Повышение производительности машин для земляных работ: учебник / В. И. Баловнев, Л. А. Хмара. - К.: Будiвельник, 1988. - 152 с.

Приведены характеристики новых средств механизации для разработки, перемещения и рыхления грунта. Рассмотрены вопросы интенсификации производства земляных работ машинами с высокоэффективным сменным оборудованием. Даны рекомендации по расчету технико-экономической эффективности применения средств механизации и их влияния на повышение производительности труда.

 Интенсификация земляных работ в дорожном строительстве

Баловнев В. И. Интенсификация земляных работ в дорожном строительстве: учебник / В. И. Баловнев, Л. А. Хмара. - М.: Транспорт, 1983. - 183 с.

Рассмотрена эксплуатация скреперов и бульдозеров с двухножевой системой копания, газовоздушной смазкой и шнековым загружателем ковша. Дан материал по использованию рабочих органов многоцелевого назначения. Изложен метод формирования новых высокоэффективных рабочих органов машины для земляных работ с использованием принципа расчленения.

 
 Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи»: для студ. напрямів підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» та 6.050503 «Машинобудування» ден. та заоч. форм навчання / ДВНЗ "Придніпр. держ. академія буд-ва та архіт."; уклад. Хмара Л. А., Шатов С. В., Кроль Р. М. - Д.: 2015 -

Ч. 1. - 2015. - 36 с

У методичних вказівках наведена будова стендового обладнаннята апаратура для виміру основних параметрів і показників гідромашин, представлена методика визначення механічного, об’ємного та загального ККД, а також наведені способи регулювання робочих швидкостей вихідних ланок гідромашин.

 
 Методичні вказівки  

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи»: для студ. напрямів підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» та 6.050503 «Машинобудування» ден. та заоч. форм навчання / ДВНЗ "Придніпр. держ. академія буд-ва та архіт."; уклад. Хмара Л. А., Шатов С. В., Кроль Р. М. - Д.: 2015 -

Ч. 2. - 2015. - 31 с.

У методичних вказівках наведена будова стендового обладнаннята апаратура для виміру основних параметрів і показників гідромашин, представлена методика визначення механічного, об’ємного та загального ККД, а також наведені способи регулювання робочих швидкостей вихідних ланок гідромашин.

 Методичні вказівки  

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи»: для студ. напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» ден. та заоч. форм навчання / ДВНЗ "Придніпр. держ. академія буд-ва та архіт."; уклад. Хмара Л. А., Шатов С. В., Кроль Р. М. - Д.: 2015. - 31 с.

У методичних вказівках наведені рекомендації до виконання розрахунку багатодвигунного об’ємного гідроприводу, який складається із визначення основних геометричних параметрів поршневих і плунжерного гідроциліндрів, а також пластинчатого поворотного гідро двигуна, вибір гідромоторів за крутним моментом, визначення витрат масла гідро двигунами та підбір гідронасосів, визначення робочих швидкостей штоків і плунжерів та частот обертання валів гідромоторів. Представлено методику побудови принципової гідравлічної схеми багатодвигунного об’ємного гідроприводу.

 Методичні вказівки  

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи»: для студ. напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» ден. та заоч. форм навчання / ДВНЗ "Придніпр. держ. академія буд-ва та архіт."; уклад. Хмара Л. А., С. В. Шатов, Кроль Р. М. - Д.: 2015. - 47 с.

У методичних вказівках представлені методики визначення геометричних параметрів гідродвигунів і вибір систем їх живлення, розрахунки гідроприводів механізмів будівельних машин, розрахунки на міцність елементів гідроприводу.

 Методичні вказівки  

Методичні вказівки по складанню гідравлічних схем приводів дорожньо-будівельних машин при виконанні курсових та дипломних проектів : для студ. напряму 6.050503 "Машинобудування" спец. 7.05050308 "П ідйомно-транспортні, дорожньо-будівельні, меліоративні машини та обладнання" / ДВНЗ "Придніпр. держ. академія буд-ва та архітектури" ; уклад. Л. А. Хмара, О. І. Голубченко, Р. М. Кроль. - К.: НТУ, 2012. - 76 с.

Дійсні методичні вказівки призначені для допомоги студентам у складанні гідравлічних схем дорожньо-будівельних машин. У них викладені правила виконання та оформлення гідравлічних схем, дані класифікації схем гідроприводу, вказані основні рішення, що забезпечують задані властивості гідроприводу, наведені приклади гідравлічних схем дорожньо-будівельних машин різного призначення.

 Методичні вказівки  

Методичні вказівки до побудови гідравлічних схем дорожньо-будівельних машин в курсовому та дипломному проектуванні: для студ. спец. 7.05050308, 8.05050308 "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоратівні машини і обладнення", напряму підготовки 6.050503 "Машинобудуввання" / ДВНЗ ПДАБА; уклад. Л. А. Хмара, О. І. Голубченко, Р. М. Кроль. - Д.: 2011. - 60 с.

Дійсні методичні вказівки призначені для допомоги студентам у складанні гідравлічних схем дорожньо-будівельних машин. У них викладені правила виконання та оформлення гідравлічних схем, дані класифікації схем гідроприводу, вказані основні рішення, що забезпечують задані властивості гідроприводу, наведені приклади гідравлічних схем дорожньо-будівельних машин різного призначення.

 Методичні вказівки

Хмара Л. А. Методические рекомендации по инжинирингу организации технологических проектов производства земляных работ в строительстве / Л. А. Хмара, С. И. Кононов, П. Е. Уваров. - Луганск: [б. и.], 2010. - 36 с.

Методические рекомендации предназначены в качестве учебно-методического пособия по выработке концепции и технико-экономических обоснований проекта и организационно технологических решений производства земляных работ на разных этапах жизненного цикла строительных объектов.

 
 Методичні вказівки  

Методическое пособие по изучению конструкций машин для земляных работ : указания к вып. граф. части курсового проекта по дисц. "Машины для земляных работ": для студ. спец. 15.04 / сост. Л. А. Хмара [и др.]. - Днепропетровск: ДИСИ, 1991. - 41 л.

В альбоме представлены схемы и чертежи основных типов машин, применяемых в строительстве для выполнения земляных работ, а также наиболее характерные механизмы этих машин, включая оборудование и аппараты гидравлического привода. Все схемы и чертежи имеют подрисуночные надписи с перечислением основных составных частей машин и узлов.